Četvrti partnerski sastanak projekta ECOMAP održan je 21. i 22. srpnja 2021. godine u Anconi, Italija

Predstavnici Općine Ancona, uz potporu vodećeg partnera projekta, Općine Podstrana, organizirali su Četvrti partnerski sastanak projekta ECOMAP. Sastanak se održao u Anconi, u prostorijama hotela SeePort, a za sve partnere koji nisu bili u mogućnosti doći u Anconu, omogućeno je online sudjelovanje. Prvi dan sastanka, gđa Andrijana Dedić, predstavnica...

Više →

Uzorkovanja u marinama Špinut i Strožanac

Talijanski partner National Institute of Oceanography and Experimental Geophysics (OGS) vrši uzimanje uzoraka u marinama u Podstrani i Šinutu u svrhu određivanja stupnja onečišćenja područja te praćenja promjena u moru i morskom sedimentu te ispitivanje morskog dna obalnog područja. Istraživnje se vrši u okviru projekta Ecomap financiranog iz programa...

Više →

Zdravi grad za ekoodrživ razvoj priobalja

Pomorsko sportsko društvo ′′ Spinut ′′ i Društvo sportskih ribolovaca "Strožanac" završili su građevinske radove planirane projektom Ecomap koji je sufinanciran iz programa Interreg Italy-Croatia. Društva su ugradila sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda radi poboljšanja ekološkog statusa marina. Nakon ugradnje predviđenog pročišćivača Pomorsko sportsko društvo "Spinut" završilo je...

Više →

Mental health of seafarers in the COVID situation/Mentalnog zdravlje pomoraca u COVID situaciji

The World Health Organization estimates that 264 million people are affected by depression globally and states that “The burden of mental disorders continues to grow with significant impacts on health and major social, human rights and economic consequences in all countries of the world.”1. Seafarers, who spend many months...

Više →

Guidelines for early detection of depression (preservation of mental health)/Upute za rano prepoznavanje depresije (očuvanje mentalnog zdravlja)

Mental health problems include mental health problems and dysfunction associated with stress, symptoms, or clinically pronounced disorders, such as depression. Depression is already the most common cause of incapacity for work and the disease that costs the most. It is a disease that remains unrecognized in 50% of patients and...

Više →

Risk and protective factors/Rizični i preventivni čimbenici

Risk and protective factors - tablica

Više →

HISTORY/POVIJEST

- PETRA projects (Project Education and Technologies for Holistic Development and Creative Social Action) - aimed at project education of children and youth and strengthening their life skills. They were implemented in the period 2005.-2009., the first was funded by EU funds, and later funded by the Ministry of...

Više →

INTRODUCTION/UVOD

According WHO Depression is the leading cause of ill health and disability worldwide, can lead to suicide, and is a common mental disorder affecting more than 264 million people worldwide. WHO data seas that about half of mental disorders begin before the age of 14. Almost 800 000 people die...

Više →

Jubilarna 50. kampanja uzorkovanja na projektnim mjestima u Splitu i Podstrani

Unatoč poteškoćama izazvanim pandemijom bolesti Covid-19, Laboratorij za mikrobiologiju Instituta za oceanografiju i ribarstvo prije mjesec dana izveo je jubilarnu 50. kampanju uzorkovanja na projektnim mjestima u Splitu i Podstrani. Tri projektna mjesta (Marina Spinut, Marina Strožanac i plaža u Podstrani) pokrivena su prilično dobro, s 28 mjesta uzorkovanja....

Više →

Edukacije “Okolišno odgovorna nautika i pripadajuće usluge”

Edukacije pod nazivom „OKOLIŠNO ODGOVORNA NAUTIKA I PRIPADAJUĆE USLUGE“ održane su tijekom studenog u dvije marine, Strožanac i Spinut. Zbog situacije uzrokovane virusom Covid-19, treninzi su se odvijali u dva kruga. Ranko Milić, mag.ing.el., pripremio je PowerPoint prezentaciju prema kurikulumu „Okolišno odgovoran nautički turizam i srodne usluge". Dvodnevne edukacije održane su...

Više →