Iskoristi novu priliku

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Naziv projekta: Iskoristi novu priliku

Voditelj projekta: Zdravi grad

Projektni partneri: Ustanova za obrazovanje odraslih Brodotrogir i Ženska grupa Karlovac – Korak

Kratak opis: Problem počinitelja kaznenih djela, nakon odsluženja kazne je teška zapošljivost, zbog čega se vraćaju starim navikama. Projekt je osmišljen tako da se počinitelji kaznenih djela kroz edukaciju društvenih vještina lakše uklope u društvenu zajednicu, a kroz prekvalifikaciju osposobe za zanimanja koja se upisuju u radnu knjižicu i tražena su na tržištu rada. Na taj način bi se mogli odmah nakon završene škole zaposliti što bi doprinijelo njihovom lakšem uključivanju u društvenu zajednicu i smanjenju recidiva.

Cilj projekta: Stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Očekivani rezultati projekta: Svi polaznici koji završe program osposobljavanja moći će se vrlo brzo zaposliti u Hrvatskoj, jer postoji velika potražnja za tim zanimanjima na tržištu rada.

Ukupna vrijednost projekta: 1.134.897,75 HRK

EU sufinanciranje: 964.663,09 HRK

Razdoblje provedbe: 07.2019.- 06.2021.

Kontakt: ivana.zdravigrad@gmail.com