ECOMAP- ekološki održivo upravljanje marinama i turističkim lukama

Program prekogranične suradnje: Interreg V-A Italija- Hravtska 2014-2020

Ecomap objedinjuje 11 partneta, 5 iz Hrvatske, 6 iz Italije.

Trajanje projekta: 01/01/2019 – 30/06/2021

Ukupni budžet: € 2.834.115,00

Kratak opis projekta: Ovaj projekt će pomoći malim lukama, lokalnim vlastima i organizacijama u rješavanju problema zaštite okoliša. Većina luka Programskog područja su male luke koje često kombiniraju brodske, ribolovne i slobodne aktivnosti. Unatoč maloj veličini, oni imaju važne gospodarske, društvene i ekološke veze s okolinom i veliki kumulativni utjecaj. Suočeni su sa ekološkim izazovima u vezi s politikom i zakonodavstvom EU-a, ali i s visokim očekivanjima svojih korisnika i lokalnih stanovnika, ali im nedostaju znanja i alati za odgovor na te izazove. Cilj projekta je pomoći lokalnim lukama u oblikovanju boljih strategija za zaštitu okoliša i pristupiti odgovarajućim alatima za upravljanje okolišem kako bi ostali konkurentni i doprinijeli zaštiti i očuvanju okoliša.

Projekt ECOMAP ima za cilj omogućiti razmjenu znanja i iskustava dionicima iz Italije i Hrvatske za razmjenu znanja i iskustava, razvijanje i provođenje pilot aktivnosti, predlaganje novih politika, proizvoda i usluga i podrška ulaganjima u ekološki prihvatljivo i održivo poslovanje turističkih i rekreativnih luka na Jadranskoj obali.

Web link: http://www.italy-croatia.eu/ecomap