“Živi bili”

Prema Smjernicama za reanimaciju Europskog vijeća za reanimatologiju (ERC) iz 2010. godine, u Europi se reanimacijom može spasiti 100.000 života u 500.000 slučajeva iznenadnog zastoja srca (IZS) godišnje “ako svi – i laici i zdravstveni radnici – budu marili i u tome sudjelovali“.

Neočekivani zastoj srca odnese oko 6.000 života u Hrvatskoj godišnje ili 20 dnevno, a u Splitu zbog takva zastoja srca iznenadna smrt zadesi jednu osobu svaki dan, odnosno više od 300 građana godišnje.

Program Brza intervencija kod nagle srčane smrti ima za cilj postaviti defibrilatore na više desetaka gradskih punktova s velikom fluktuacijom ljudi te edukacijom vatrogasaca, medicinskih sestara, policajaca i volontera za njihovu upotrebu smanjiti broj osoba koje umiru pod slikom iznenadne srčane smrti (ISS) nakon neočekivanog zastoja srca (ZS).

Edukacijom oko 500 medicinskih sestara i 30-tak mlađih liječnika te uz nabavu i razmještaj 13 AED-a stvoreni su preduvjeti za uspješniju reanimaciju u KBC-u Split. Za primjenu AED defibrilatora educirano je i 100 vatrogasaca. Uz to je odabrano pedesetak lokaliteta u gradu na kojima postoji potreba za postavljanjem defibrilatora. Bili smo suradnici znanstvenog projekta odobrenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Projekt je zagovaran na svim razinama, a javnost je senzibilizirana za problem iznenadnog zastoja srca preko javnih medija pa su stvoreni uvjeti za provođenje projekta koji će se baviti izvanbolničkim aspektom IZS. Obavljena je distribucija informativnih letaka po svim osnovnim školama na području Splita, kao i u nekim srednjim školama. Započeta je edukacija srednjoškolaca za sudjelovanje u projektu kako bi se što više splitskih škola priključilo i pomoglo promoviranju. Tiskani su leci i plakati, organizirana su gostovanja na lokalnim radijskim i TV postajama, a sve sa svrhom upoznavanja građana s projektom.

Kao rezultat toga, 200-ak građana se prijavilo kako bi volonterski sudjelovali u edukaciji laičke reanimacije i stvorena je početna baza volontera za buduće aktivnosti na projektu.
Postupno se stvara kritična masa koja će u konačnici rezultirati donošenjem zakona koji će regulirati tko, kada, kako i s kakvom opremom može, treba ili mora reanimirati i/ili defibrilirati.

Zahvaljujući prethodnom, uključeni smo u novi državni projekt reanimacije koje koordinira Ministarstvo zdravlja i Državni zavod za hitnu pomoć.

Voditelj projekta je prof. dr. sc. Drago Rakić, kardiolog, a većina liječnika i drugog osoblja Hitne medicinske pomoći Splitsko-dalmatinske županije i Klinike za kardiologiju Kliničkog bolničkog centra u Splitu rade kao suradnici i volonteri u projektu. Organizacijski koordinator je doc.dr.sc. Andrea Russo a koordinator Ana lekšić, prof.

zivibili

Povezano