Obrazovanje za okoliš na otvorenom i obrazovanje za održivi razvoj

Projekt je financiran iz programa ERASMUS+.

Trajanje projekta: 27.3.2023 – 27.9.2023.

Partneri: Stichting Bij De Tijd (Nizozemska), Valdres vidaregåande skule (Norveška), MEGADER DİYARBAKIR (Turska), Agrupamento de Escolas de Castro Verde (Portugal) i Zdravi Grad.

Projekt će omogućiti učenicima poučavanje izvan učionice, nudeći im uvid u stvarnost društvenog okruženja kojega često nisu svjesni. To će poboljšati njihovu upoznatost s vlastitim kulturnim identitetom i omogućiti im da otkriju identitete zemalja partnera. Ovo će također stvoriti most s vršnjacima, za koji se nadamo da može ukloniti jezične barijere, kao i one društvene i kulturne raznolikosti. Projekt je dobar odgovor na ciljeve i prioritete EU-a jer promiče metodologiju poučavanja koja, uz motiviranje učenika, promiče obuku u europskoj dimenziji kao i razvoj svih praktičnih vještina potrebnih za potpuno zadovoljenje njihovih potreba za društveno okruženje budućnosti. Projekt stavlja veliki naglasak na praktične aktivnosti, kako bi se studentima omogućio poticajan pristup znanstvenim sadržajima i metodama. Operativna faza uključuje participativni projektni rad i nudi studentima mogućnost visoke razine inicijative, autonomije i kreativnosti. Također, projektni rad može biti ključan u sprječavanje dosade u školi, što je jedan od prioriteti obrazovnih razvojnih programa EU.