Radionice za djecu i mlade

U sklopu projekta Obojimo život, Zdravi grad započeo je s ciklusom radionica za djecu i mlade. Svrha radionica je osvijestiti djecu i mlade o problemima depresije i poremećajima iz depresivnog kruga, važnosti ranog dijagnosticiranja i liječenja te prevencije u fazi prvih simptoma. Do sada su se radionice održale u Osnovnoj školi Plokite Split i u srednjoj Ekonomskoj školi Imotski. Na radionicama je prisustvovalo 50 djece i mladih. Predavači na radionicama bili su magistar psihologije Marko Galić i stručna suradnica psihologinja Suzana Žužul.