Zajedno uspješniji – Seminari usmjereni jačanju kapaciteta civilnog sektora u Skadru, 14.2.2022. – 22.2.2022.

U okviru projekta Zajedno uspješniji Zdravi grad ovih dana održava seminare sa svrhom jačanja kapaciteti organizacija civilnog društva u Albaniji. Predstavnici civilnog društva uče o EU fondovima, o tome kako se pišu i implementiraju europski projekti te o metodama prikupljanja sredstava. Seminari će upoznati albanske predstavnike civilnog društva o potencijalu za razvoj u ovom području, o tome koje programe mogu koristiti, na koji način  se pišu i pripremaju projektni prijedlozi te na koji način mogu prikupljati sredstva kako bi mogli poboljšati svoju održivost.

Projekt financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.