Četvrti partnerski sastanak projekta ECOMAP održan je 21. i 22. srpnja 2021. godine u Anconi, Italija

Predstavnici Općine Ancona, uz potporu vodećeg partnera projekta, Općine Podstrana, organizirali su Četvrti partnerski sastanak projekta ECOMAP. Sastanak se održao u Anconi, u prostorijama hotela SeePort, a za sve partnere koji nisu bili u mogućnosti doći u Anconu, omogućeno je online sudjelovanje. Prvi dan sastanka, gđa Andrijana Dedić, predstavnica Općine Podstrana i koordinator projekta ECOMAP, održala je uvodni govor te predstavila cjelokupan napredak projekta u proteklih šest mjeseci. Tijekom prvog dana sastanka organiziran je obilazak Marine Dorica, pilot područja projekta i primjer ekološki održivog upravljanja marinama. Drugi dan sastanka predstavnici projektnih partnera: PŠD Špinut, Zdravi Grad, Institut za oceanografiju i ribarstvo Split, Comune di Ancona, Bibione Mare S.P.A., IstitutoNazionale di Oceanografia (OGS), UniversitàdegliStudi di Ferrara, ConsorzioFuturoinRicerca, Polo Tecnologico di PordenoneSocietàConsortile per Azioni predstavili su napredak projektnih aktivnosti svojih institucija. Kao zaključak, održan je sastanak Upravnog odbora projekta tijekom kojeg su donesene odluke o budućem razvoju projektnih aktivnosti¹.

Zdravi grad je u okviru Ecomapa provodi i odrađuje aktivnosti kako stoji u planu. U tijeku je organizacija “Trećeg međunarodnog kongresa Doba nove ekonomije i novih zanimanja- Plava ekonomija i plave inovacije”, (3rd International Congress Age of New Economy and New Jobs – Blue Economy and Blue Innovation), koji će se održati 11. i 12. 10.2021. u prostorima hotela Radisson Blu u Splitu. Za potrebe organizacije Kongresa Zdravi grad je dosad kontaktirao više od 3000 stručnjaka relevantnih za područje koje je obuhvaćeno kongresom. Do sada brojimo 70 registriranih stručnjaka i više od 50 prijavljenih sažetaka. Za potrebe kongresa formirana su dva odbora koji uključuju dvije grupe različitih stručnjaka: Programski odbor koji broji 10 članova iz 5  zemalja i Organizacijski odbor koji također broji drugih 10 članova iz 5 zemalja.

Kongres se planira održati u živo, a ako se epidemiološka slika pogorša i mjere to ne budu dopustile, kongres će se održati on line, konačna odluka će onda uslijediti krajem rujna.

¹ iz priopćenja vodećeg partnera Oćine Podstrana, napisala gđa Andrijana Dedić.