HISTORY/POVIJEST

– PETRA projects (Project Education and Technologies for Holistic Development and Creative Social Action) – aimed at project education of children and youth and strengthening their life skills. They were implemented in the period 2005.-2009., the first was funded by EU funds, and later funded by the Ministry of Family, Veterans and Intergenerational Solidarity, the Ministry of Science, Education and Sports and the National Foundation for Civil Society Development.

– Children’s safety on the Internet – projects aimed at protecting children on the Internet. They were implemented in the period 2006.-2012., funded by the Ministry of Science, Education and Sports, the Ministry of Health and Social Welfare, the Ministry of the Family, Veterans and Intergenerational Solidarity and the Dutch Embassy.

– BUBA- Clear mind without alcohol- a project aimed at preventing early consumption and abuse of alcohol in children and young people. It was implemented in the period 2008-2009, co-financed by the Ministry of Health and Social Welfare.

All these projects are united in two EU projects PETRA- Edukacion and Technologies for HRD and Creativ Social Action 2004.-2005. and Stella Polaris-Socialland Health Action/Prevention Program for Youth 2008.-2010.

– Take a chance- The project provided members of marginalized groups (the long-term unemployed and social assistance beneficiaries) with education for occupations in demand in the labour market, as well as psychosocial support and a soft skills strengthening program. The project was implemented in the period 2018-2020.

– ME.D.I.C.S –Mentally Disturbed Inmates Care and Support project – Promoting international cooperation with partner countries (UK, Catalonia, Italy) through the collection of data, information and possible solutions related to the treatment of prisoners with mental health problems. The project was implemented in the period 2014-2015.

– PR.O.T.E.C.T –PreventiOn, assessment and Treatment of sex offenders, A network to ExChange good practices and develop innovaTion on Eu level – Develop tools for rehabilitation of prisoners in order to prevent recidivism and empower and educate staff in direct contact with prisoners. The project is in implementation for the period of 2018-2020. (€ 153,834.00 – EU fund).

– Take advantage of the new opportunity – Provide offenders, after release from prison, with formal education for occupations in demand in the labor market, as well as informal education to strengthen social skills and psychosocial support to facilitate their return to normal life. The project is in implementation for the period 2019.-2022.

–           Projekti PETRA (Projektna Edukacija i Tehnologije za cjelovit Razvoj i kreativnu društvenu Akciju) –  usmjereni projektnoj edukaciji djece i mladih i jačanju njihovih životnih vještina. Provodili su  se u periodu 2005.-2009., prvi je bio financiran iz EU fondova, a kasnije su financirani od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

–           Sigurnost djece na Internetu – projekti usmjereni zaštiti djece na Internetu. Provodili su se u periodu od 2006-2012, financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Nizozemskog veleposlanstva.

–           BUBA-Bistar um bez alkohola-projekt usmjeren prevenciji ranog konzumiranja i zlouporabe alkohola kod djece i mladih. Provodio se u periodu 2008.-2009., sufinanciran od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Svi ovi projekti objedinjeni su u dva EU projekta PETRA- Edukacion and Technologies for HRD and Creativ Social Action 2004.-2005. i Stella Polaris-Socialland Health Action/Prevention Program for Youth 2008.-2010.

–           Iskoristi priliku – Projekt je pružio pripadnicima marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe i korisnici socijalne pomoći) obrazovanje za zanimanja tražena na tržištu rada te psihosocijalnu podrški i program jačanja mekih vještina. Projekt se provodio u periodu 2018.-2020.

–           ME.D.I.C.S –MentallyDisturbedInmates Care andSupportproject – Promicanje međunarodne suradnje sa zemljama partnerima (Velika Britanija, Katalonija, Italija) kroz prikupljanje podataka, informacija i mogućih rješenja koji se odnose na tretman zatvorenika s mentalnim problemima. Projekt se provodio u periodu 2014.-2015.

–           PR.O.T.E.C.T –PReventiOn, assessmentandTreatmentof sex offenders, A network to ExChangegoodpracticesanddevelopinnovaTion te Eu level – Razviti alate za rehabilitaciju zatvorenika u cilju preveniranja recidiva i osnaživanje i edukacija osoblja koje je u direktnom kontaktu sa zatvorenicima. Projekt se provodio u periodu 2018.-2020. (153.834,00 € – EU fond).

–           Iskoristi novu priliku – Omogućiti počiniteljima kaznenih djela, nakon izlaska iz zatvora, formalno obrazovanje za zanimanja tražena na tržištu rada, kao i neformalnu edukaciju jačanja društvenih vještina radi lakšeg povratka normalnom životu. Projekt se provodi u periodu 2019.-2022.