INTRODUCTION/UVOD

According WHO Depression is the leading cause of ill health and disability worldwide, can lead to suicide, and is a common mental disorder affecting more than 264 million people worldwide.

WHO data seas that about half of mental disorders begin before the age of 14. Almost 800 000 people die by suicide every year. 1 person dies from suicide every 40 seconds. Suicide is the second leading cause of death in individuals aged 15-29 years. People with severe mental disorders die 10 to 20 years earlier than the general population.

The stigma, discrimination and human rights violations that individuals and families affected by mental disorders suffer are intense and pervasive.

An important approach to improving mental health is primarily to prevent symptoms that indicate mental health problems before they occur, and the support. But, dealing with mental health disorders is difficult. The categorization of mental health problems usually allows proper treatment, however, some diagnoses are controversial and there is a suspicion that people are too often treated according to this categorization without looking deeper into the very core of why the mental health problem arose. This often greatly affects their quality of life.

The COVID-19 pandemic has had a negative impact on the lives of the vast majority of people. Social distancing, which helps prevent the spread of COVID-19 disease, on the other hand, makes people feel isolated and lonely, and in the category of people with poorer mental health, causes feelings of isolation and loneliness, increases stress, anxiety and for those with mental health problems increases their symptoms and deteriorates their mental health condition.

Prema WHO-u, depresija je vodeći uzrok lošeg zdravlja i invalidnosti u svijetu, može dovesti do samoubojstva i čest je mentalni poremećaj koji pogađa više od 264 milijuna ljudi širom svijeta.

WHO ima podatke da oko polovice mentalnih poremećaja započinje prije 14. godine. Gotovo 800 000 ljudi umire od samoubojstva svake godine. 1 osoba umire od samoubojstva svakih 40 sekundi. Samoubojstvo je drugi vodeći uzrok smrti kod osoba u dobi od 15 do 29 godina. Ljudi s teškim mentalnim poremećajima umiru 10 do 20 godina ranije od opće populacije.

Stigma, diskriminacija i kršenje ljudskih pra

va koje trpe pojedinci i obitelji pogođeni mentalnim poremećajima intenzivni su i rašireni.

Važan pristup poboljšanju mentalnog zdravlja prvenstveno je prevencija simptoma koji ukazuju na probleme mentalnog zdravlja prije nego što se pojave i podrška. No, nositi se s poremećajima mentalnog zdravlja teško je. Kategorizacija mentalnog poremećaja obično omogućava pravilno liječenje, međutim, neke su dijagnoze kontroverzne i postoji sumnja da se ljudi prečesto liječe samo po kategorizaciji, a da se ne zaviri dublje u samu srž razloga zašto je problem mentalnog zdravlja nastao. To često uvelike utječe na kvalitetu njihova života.

Pandemija COVID-19 negativno je utjecala na živote velike većine ljudi. Društveno udaljavanje, koje pomaže u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, s druge strane, uzrokuju stvaranje osjećaja izoliranosti i usamljenosti kod opće populacije, a u kategoriji ljudi slabijeg mentalnog zdravlja uzrokuje još veći osjećaj izolacije i usamljenosti, povećava stres, tjeskobu a kod onih sa stvarnim mentalnim zdravstvenim problemima povećavaju njihove simptome i pogoršavaju svoje mentalno zdravstveno stanje.