Edukacije “Okolišno odgovorna nautika i pripadajuće usluge”

Edukacije pod nazivom „OKOLIŠNO ODGOVORNA NAUTIKA I PRIPADAJUĆE USLUGE“ održane su tijekom studenog u dvije marine, Strožanac i Spinut. Zbog situacije uzrokovane virusom Covid-19, treninzi su se odvijali u dva kruga.
Ranko Milić, mag.ing.el., pripremio je PowerPoint prezentaciju prema kurikulumu „Okolišno odgovoran nautički turizam i srodne usluge”.
Dvodnevne edukacije održane su u PŠD “Špinut” 13. i 16. studenoga (9 polaznika) i 26. i 27. studenoga (10 polaznika).
Također, održane su dvodnevne edukacije u DŠR “Strožanac” 6. i 9. studenoga (6 polaznika) i 19. i 20. studenoga (5 polaznika).
Svi sudionici popunili su obrasce za ocjenu edukacija i visoko ocijenili kvalitetu održanih edukacija.