Završna konferencija projekta “Knin grad s pričom”

Projekt ‘Knin grad s pričom’ provela je naša udruga Zdravi grad u partnerstvu s Udrugom za djecu i mlade Čarobni svijet iz Knina. Cilj projekta bio je približiti djeci i mladima, ali i ostalim stanovnicima nematerijalnu kulturnu baštinu Knina, kao i osmisliti brošuru i kninski suvenir koji proizlazi iz toga.
Završna konferencija projekta je održana 29. listopada 2020. u prostorijama Studentskog doma Fra Lujo Marun, na adresi Kralja Petra Krešimira IV 22 u Kninu.
Na konferenciji su predstavljena dva idejna rješenja suvenira koji su izrađeni na temu košaraštva koje je u kninskom kraju dio nematerijalne kulturne baštine. U sklopu projekta su izrađene dvije brošure, jedna je na temu nematerijalne kulturne baštine, a druga sadrži projektne aktivnosti i rezultate projekta kao i fotografije koje su djeca fotografirala na pojedinim radionicama. Također u sklopu projekta napravljen je i video. U sklopu konferencije je organizirana i izložba dječjih radova koja su nastala u sklopu radionica projekta.
Brošure i suveniri su se dijelili na završnoj konferenciji te se planiraju dijeliti i drugim dionicima koji će pomoći promovirati nematerijalnu kulturnu baštinu Knina.