Mreža podrške osobama koje su izašle iz kaznene ustanove/Network of support for persons who have left the penitentiary institution

Zdravi grad iz Splita u partnerstvu s učilištem Izvor znanja iz Vodica provodi projekt Iskoristi novu priliku koji omogućuje počiniteljima kaznenih djela koji su izašli iz kaznene ustanove ili su u sustavu probacije da se besplatno obrazuju za deficitarna zanimanja. Kroz projekt, Zdravi grad se uključio u mrežu podrške za takve osobe. Mreža podrške ujedinjena je na web stranici https://kakodalje.eu/.
******
Healthy City from Split in partnership with the school Izvor znanja from Vodice is implementing the project “Take a new chance”. The project offers education to criminal offenders and for those who have left the penitentiary in deficit occupations. Healthy City is continuously doing pshycosociological suport for the perpetrators, and has joined the support network for such people. The support network is united on the website https://kakodalje.eu/.