Europski dan borbe protiv depresije/European Depression Day

Tijekom ovog razdoblja Covid-19 pandemije, zbog ograničenja koja proizlaze iz rizika od zaraze, slučajevi depresije povećavaju se posebno kod onih koji se nikada ranije nisu liječili. Stvarne kontakte među ljudima u posljednje vrijeme često zamjenjuju virtualni kontakti (videopozivi, chat putem društvenih mreža), što dovodi do povećanja upotrebe virtualne stvarnosti što rezultira rizikom ovisnosti o njoj i gubitkom stvarnih dnevnih kontakata.

Tema Dana borbe protiv depresije ove godine je upravo “Depresija u stvarnom i virtualnom svijetu”.

 

During this period of the Covid-19 pandemic, due to limitations arising from the risk of infection, cases of depression increase especially among those who have never been treated before. Real contacts between people are replaced by virtual contacts (video calls, chat via social networks), which leads to an increase in the use of virtual reality, which results in the risk of dependence on it and the loss of real daily contacts.

The theme of this year’s Depression Day is “Depression in the Real and Virtual Worlds.”