ON-LINE RADIONICE U SKLOPU PROJEKTA KNIN GRAD S PRIČOM

U sklopu projekta Knin grad s pričom na edukacijama stručnjaka i na radionicama s djecom sudionici su se upoznali s tradicijskim alatima, igrama, narodnim nošnjama, košararstvom i tradicijom pečenja kruha. Cilj je projekta kroz aktivnosti promovirati nematerijalnu baštinu, te u tom smislu pobuditi interes sudionika i svih stanovnika Knina, u svrhu što boljeg upoznavanja s krajem u kojem žive. Svi sakupljeni materijali će se moći naći u brošuri koja će se producirati u sklopu projekta te podjeliti svima dionicima koji će doprinjeti dijeljenju znanja o nematerijalnoj kulturnoj baštini.

Projekt je trenutno u fazi izrade brošure, a radionice s djecom su prebačene on-line zbog situacije uzrokovane COVID-19. Djeca su tokom izolacije bila jako aktivna, slali su nam svoje radove, fotografije tradicijskih alata te smo ih i uvim uvijetima izolacije potakli na razmišljanje o svojoj tradiciji i prošlosti svoga kraja.

Najveće postignuće projekta su educirana djeca ponosna na ostavšinu svojih predaka.