Radionice s djecom u Kninu

Projektne aktivnosti ‘Knin grad s pričom’, čiji je cilj djeci, mladima, stručnjacima koji rade s djecom te građanima Knina približiti sadržaje nematerijalne kulturne baštine grada Knina, trenutno su prilogođene novonastaloj situaciji.

U projekt je, naime, uključeno 45 djece i mladih, podijeljenih u predškolsku, osnovnoškolsku te srednjoškolsku grupu. Oni svi uče o nematerijalnoj kulturnoj baštini sudjelujući na kulturno-umjetničkim radionicama gdje ih o sadržajima uče stručne osobe.

Radionice se počele krajem 2019., a sada se održavaju on-line gdje djeca šalju svoje radove i fotografije povezane s temom.

Knin ima puno sadržaja nematerijalne kulturne baštine kojih stanovnici grada nisu ni svjesni te im se ovim projktom želi približiti povijest grada.