O programu

Program Zdravi rad namijenjen je unaprjeđenju zdravlja u poslovnom okruženju. Današnje poslovno okruženje često karakterizira nizak radni moral i motivacija, niska produktivnost te visoka razina izravnih i neizravnih šteta.

Pored znanstvenih istraživanja na ovu temu, stvaramo uvjete za pokretanje praktične pomoći poslodavcima koji imaju problema u uspostavljanju kvalitetne komunkacije sa svojim djelatnicima, odnosno u uključivanju novih zaposlenika u izgrađeni sustav komunikacije u radnoj organizaciji, a sve to u cilju veće produktivnosti.
Pored znanstvenih istraživanja na ovu temu, stvaramo uvjete za pokretanje praktične pomoći poslodavcima koji imaju problema u uspostavljanju kvalitetne komunkacije sa svojim djelatnicima, odnosno u uključivanju novih zaposlenika u izgrađeni sustav komunikacije u radnoj organizaciji, a sve to u cilju veće produktivnosti.

Ponosni smo na dva uspješno organizirana međunarodna kongresa:

 

Kao rezultat ovog programa objavljen je i zbornik odabranih radova s prvog kongresa “Era nove ekonomije i novih zanimanja: Stres i mobbing”. Knjiga je koncipirana tako da su svi tekstovi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Interdisciplinarna knjiga “Naknada štete – mobbing – vještačenje – mirenje”, izdana u okviru projekta, prva je knjiga koja na cjelovit način stručno obrađuje pitanja naknade štete, mobbinga, vještačenja i mirenja u hrvatskoj pravnoj i medicinskoj praksi.


Knjiga “Volontiranje – ključ uspjeha za svijet rada”
izdanje je udruge Zdravi grad koje je izazvalo velike rasprave u javnosti, jer volonterstvu pristupa iz neuobičajene perspektive, zalažući se za volontiranje i u profitnom sektoru.

3ZA – zajedno za zapošljavanje – Zajedno s Centrom za unaprjeđenje zdravlja na radu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Zdravi grad je pokrenuo projekt poticanja zapošljavanja u našoj zemlji kojim se nastoji potaknuti suradnja države, lokalnih samouprava, poslodavaca, građana i civilnog društva te proširiti projektne ideje i aktivnosti među svima zainteresiranima koji žele doprinijeti ovom gorućem i dugotrajnom problemu. Projektne aktivnosti potiču zapošljavanje na tri razine: 1. Poticanjem projektnog razmišljanja od najmlađe do odrasle dobi s ciljem poboljšavanja mogućnosti na tržištu rada; 2. osmišljavanjem i provođenjem programa za obrazovanje odraslih u svrhu usklađivanja obrazovnog sustava s promjenjivim prilikama na tržištu rada; 3. osmišljavanjem internetske stranice koja će dionicima i korisnicima programa pružati redovite informacije o zapošljavanju, obrazovanju i usavršavanju, kao i omogućiti razmjenu kontakata te dijeljenje iskustava.

Jedan od rezultata ovog projekta je pomicanje razina vidljivosti i prepoznavanje civilnog sektora kao nositelja inicijativa najviše razine znanstvenih i stručnih kompetencija. Zdravi grad je ovom inicijativom potaknuo desetke novih znanstvenih i stručnih inicijativa, radova i suradnji koje se nastavljaju kroz nova znanstveno-stručna projektna partnerstva.


Programi koji se provode u okviru programa Zdravi rad:

 • savjetovalište za probleme izazvane uvjetima na radnom mjestu – namijenjeno poslodavcima, sindikalnim predstavnicima i zaposlenicima;
 • edukacije namijenjene menadžerima u cilju postizanja veće produktivnosti povećanjem motivacije zaposlenika;
 • neformalne edukacije namijenjene budućim poduzetnicima;
 • savjetodavno vođenje i praćenje tvrtke tijekom njenog uspostavljanja;
 • organiziranje interdisciplinarnog međunarodnog kongresa Era nove ekonomije i novih zanimanja;
 • suradnja s domaćim i stranim fakultetima, resornim ministarstvima te drugim tijelima lokalne i državne uprave i samuprave;
 • suradnja s Ustanovom za obrazovanje odraslih Stella Polaris;
 • sudjelovanje i vođenje međunarodni projekata financiranih iz EU fondova i domaćih donatora;
 • kontinuirani rad na približavanju obrazovnog sustava potrebama tržišta rada;
 • izdavanje knjiga, priručnika, brošura i letaka;
 • organizacija tribina, predavanja, okruglih stolova.

Novosti