Prvi partnerski sastanak projekta “Klimatske promjene zaslužuju biti u školskim kurikulumima”

U subotu, 5.3.2022. održao se prvi sastanak partnera u okviru Projekta “Klimatske promjene zaslužuju biti u školskim kurikulumima“. Songül Esen Özbey, voditeljica projekta i predstavnica turske agencije, “Centar za EU edukacije i progrmi za mlade”, je na sastanku predstavila projekt. Sastanak je pridonio međusobnom upoznavanju partnera i usuglašavanju oko dinamike i preraspodjele odgovornosti oko projektnih aktivnosti. U prvoj fazi će se prikupiti podaci o tome što se u pojedinim državama partnerskih organizacija radi kako bi se smanjio negativan utjecaj na klimatske promjene te će se na sljedećem partnerskom sastanku moći podijeliti informacije o poduzetim mjerama, radnjama i aktualnim strategijama.

Projekt je financiran putem programa Erasmus+.