Završna konferencija projekta “Iskoristi priliku!”

Završna konferencija projekta “Iskoristi priliku!” se održala 02.09.2020.   u dvorani studentskog doma u Kninu (Ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 22). Projekt “Iskoristi priliku” udruga Zdravi grad je provela u partnerstvu s Ekološkom udrugom „Krka” Knin. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Široj zainteresuranoj javnosti predstavljeni su rezultate projekta.

U sklopu projekta izrađen je Priručnik za jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ciljnom skupinom u području socijalnog uključivanja i uključivanja na tržište rada. Svi zainteresirani mogu dobiti svoj primjerak Priručnika u prostorijama Ekološke Udruge “Krka” Knin, Tvrtkova 3 i udruge Zdravi grad u Splitu.