Rezultati projekta “Iskoristi priliku!”

Marginalizirane osobe, dugotrajno nezaposleni korisnici edukacija i drugih aktivnosti projekta „Iskoristi priliku!“ pokazali su sjajne rezultate. Na projektnim aktivnostima sudjelovalo je 24 korisnika, 12 žena. Njih 23 uspješno je završilo programe osposobljavanja. Uspješno je završilo 7 vrtlara, 5 voćara, 5 vinara  i 6 vinogradara. Svi oni sudjelovali su na edukacijama mekih vještina gdje su učili o timskom radu, komunikaciji, samovođenju, kako se ponašati u konfliktnim situacijama, kako biti kreativan te kako voditi zdrav način života. U sklopu predmeta „Osnove poduzetništva“, korisnici su se upoznali i učili o menadžmentu, marketingu i kako napisati poslovni plan. 7 korisnika minimalne zajamčene naknade je koristilo uslugu mentoriranja. Stručnjak, psiholog je pojedinačno radio sa svakim od njih pomažući im pritom u izgradnji njihovog samopouzdanja podupirući samorazvoj sa ciljem uključivanja na tržište rada i društvo u cjelini. U jednom trenutku tijekom trajanja projekta, a nakon završetka verificiranog programa i podjela svih diploma, dobili su se sljedeći rezultati: 39% korisnika je bilo u procesu samozaposlenja (OPG) ili otvaranja vlastitog obrta, 9% ih se zaposlilo uz pomoć diplome, a 39% ih se zaposlilo na neko drugo radno mjesto. 13% sudionika se nije zaposlilo, no pokazuje interes za zaposlenjem te aktivno traži posao.