Predstavljanje projekta Ecomap na konferenciji na temu “Voda i klimatske promjene”

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. ožujka. Splitsko-dalmatinska županija je 17. lipnja organizirala konferenciju na temu “Voda i klimatske promjene”, na kojoj su se okupili projekti sufinancirani iz EU fondova čiji je glavni fokus na održivosti okoliša i brige o vodama, a u provedbi su u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
U ime vodećeg partnera, gđa. Andiana Dedić, predstavila je Ecomap, rezultate projekta, ciljeve i daljnje aktivnosti.