P.R.O.T.E.C.T. – PreventiOn, assessment and Treatment of sex offenders. A network to ExChange good practices and develop innovaTion at EU level

P.R.O.T.E.C.T. je projekt kojim Zdravi grad ulazi u 2019. PROTECT u prijevodu znači ” Prevencija, procjena i liječenje seksualnih prijestupnika”.

Voditelj ovog, hvalevrijednog, projekta je Talijansko društvo za zatvorsku zdravstvenu zaštitu i medicinu ( SOCIETA ITALIANA DI MEDICINA E SANITA PENITENZIARIA ONLUS ASSOCIAZIONE). Partneri projekta su talijansko Ministarstvom pravosuđa, portugalsko Sveučilište u  Minhou, Sveučilište Rimskih studia La Sapienza i  Zdravi grad.

Glavni cilj projekta je izgraditi mrežu za razmjenu i prijenos znanja i dobrih praksi kako bi se poboljšalo sprječavanje nedjela seksualnih prijestupnika (SO) te se kao rezulat očekuje poboljšanje europske suradnje u podizanju svijesti o upravljanju i rehabilitaciji SO-a.