D.E.P.Ra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Program Depresija: efikasna prevencija i razumijevanje- D.E.P.Ra. financiran je od strane Ministarstva zdravlja RH. Namijenjen je edukaciji i podizanju svijesti o problemu depresije, koja je među najraširenijim bolestima današnjice, te smanjenju stigme i diskriminacije osoba sa depresijom u javnosti, kod poslodavaca i mladoj populaciji u gradu Splitu i okolici, otoku Braču (Splitsko- dalmatinska županija) te gradu Zagrebu. Nositelj programa je udruga Zdravi grad, a partneri su općina Postira (http://www.opcina-postira.hr), Grad Supetar (http://www.gradsupetar.hr/) i Zdravstveno Veleučilište (http://www.zvu.hr/) iz Zagreba.

Kroz program D.E.P.Ra. provesti ćemo edukaciju mladih (srednjoškolska i studentska populacija) o depresiji, mogućnostima njene prevencije kroz zdrave životne stilove, mogućnostima liječenja i potrebi borbe protiv stigme i diskriminacije osoba sa problemima depresije. Uz predavanja, provesti će se i radionice za mlade, koje će imati za cilj potaknuti kreativno izražavanje mladih o depresiji, što će kao rezultat imati pripremu materijala za multimedijalnu tematsku izložbu o depresiji.

Edukativnim predavanjem o depresiji biti će obuhvaćenis područja splitsko-dalmatinske županije te Grada Zagreba i okolnih županija. Edukativne aktivnosti u programu D.E.P.Ra. će voditi etablirani stručnjaci za područje depresije, svi sa iskustvom u radu sa mladim ljudima, bilo kao predavači i/ ili psihoterapeuti.

Jedna od programskih aktivnosti biti će obilježavanje 1. listopada- Međunarodnog dana depresije, u organizaciji svakog partnera, koje će se sastojati od promotivnih aktivnosti namijenjenih široj javnosti-javnih nastupa stručnjaka i okruglih stolova i tribina.

Provesti će se analiza stanja u području depresije u Republici Hrvatskoj te prijevod priručnika European Depression Association (EDA) „Kako razumjeti depresiju“.
Naročita pažnja u programu će se posvetiti medijskim aktivnostima (nastupi na lokalnim TV postajama, radiju, okrugli stolovi  i tiskovne konferencije, objave u tiskanim medijima te objave na društvenim mrežama i web- stranicama partnera u programu). Provedba programa će uključivati i rad volontera, koji će sudjelovati i pomagati u provedbi edukacija, radionica te organizaciji promotivnih aktivnosti.

„Nemoj ostati zatvoren/a u svojoj tuzi … sjeti se da se protiv depresije može boriti i pobijediti.“- jedna je od glavnih poruka priručnika EDA – The European Depression Association (link  http://eddas.eu/) pod nazivom „Throwing light on a dark problem“ koji je na hrvatski jezik preveo suradnik na projektu Depresija- efikasna prevencija i razumijevanje: D.E.P.Ra., prof.dr. Ivan Urlić. P

riručnik na pristupačan način objašnjava simptome i terapijske mogućnosti kod bipolarnog poremećaja i depresije. Potrudite se saznati nešto više o tome, zbog sebe ili zbog vama bliskih osoba. Lajkajte, dijelite i downloadajte ga besplatno!

Microsoft_Word_2013_logo.svg


Vodič

 

Izložba radova izrađenih u sklopu projekta