ME.D.I.C.S

medics

 

MEDICS projekt, sufinanciran od strane Europske komisije, polazi od potrebe izrade jasne i detaljne slike situacije mentalno oboljelih zatvorenika u talijanskim zatvorima kako bi im se ponudilo adekvatan smještaj, liječenje i odgovarajuća skrb. Projekt predviđa jedno istraživanje, kvantitavne i kvalitativne prirode te ima za cilj prikupiti informacije o broju zatvorenika koji imaju mentalne probleme te kakvi su to mentalni problemi.

Partneri koji sudjeluju u programu:


  • SIMSPE ONLUS – Italian Society of Penitentiary Medicine and Healthcare, ITALY
  • NOMS – ENGLAND AND WALES
  • Direccio’ General de Servesi Penitenciaris + Parc sanitari Sant Joan de Deu, Barcelona – CATALONIA
  • Zdravi Grad / Healthy City, NGO – CROATIA
  • European Penitentiary Training Academies (EPTA)

Relevantni dokumenti: