Adriatic Welfare Mix

Kroz program Adriatic IPA Cross Border cooperation 2007-2013 partneri smo u projektu Adriatic Welfare Mix vrijednom 2.712.220,00 € kroz koji će se pokušati približiti učinkovitost sustava socijalne skrbi pretpristupnih zemalja standardu u EU. Projekt u trajanju od 3 godine započeo je u rujnu 2012. g. Partneri ovog projekta su ukupno 10 organizacija iz Albanije, Italije, Bosne i Hercegovina i Crne Gore, među kojima smo mi jedina organizacija iz Hrvatske. Nositelj projekta je općina Tirana.

Socijalni sustav je jedna od osnovnih razlika među zemljama članicama Europske Unije i onima na području Jadrana koje to nisu. Model kombiniranih socijalnih politika i programa (tzv. Welfare Mix model) je osnovni model EU zemalja, za razliku od modela državnog socijalnog sustava (tzv. Welfare State), koji je svojstven ne EU zemljama. Glavna načela Welfare Mix sustava je prebacivanje uloga i funkcija na niže institucionalne razine, prepoznavanje vrijednosti i uloge obitelji kao pružatelja skrbi, stvaranje regulacijskih mehanizama promicanja natjecanja i tzv. 3D – deinstitucionalizacija, diverzifikacija i decentralizacija.

Adriatic Welfare Mix je usmjeren promjeni okvira politika, radu na stvarnoj decentralizaciji sustava socijalne skrbi prema WM modelu, razvoju inovativnih modela socijalnog poduzetništva, podršci kvalitetnih programa tranzicije mladih iz obrazovanja u svijet rada i povećanju njihove uključenosti u društvo i ekonomiju.

Elementarne činjenice koje ukazuju na potrebe provođenja ovog i sličnih projekata su:

 • siromaštvo: 29% ljudi u Albaniji i oko 14% u Hrvatskoj živi ispod razine siromaštva;
 • nedostatak inovativnih nacionalnih i lokalnih regulatornih okvira;
 • nedostatak indikatora kvalitete pružanja skrbi;
 • niska uključenost privatnog sektora;
 • niska razina decentralizacije;
 • nedostatak decentraliziranih struktura koje mogu ponuditi socijalne usluge odgovarajuće kvalitete;
 • nedostatak zajedničkih modela i sustava socijalnog djelovanja u regiji;
 • nedostatak zajedničkih struktura koje mogu ponuditi informacije te razvijati i nuditi zajedničke politike

 

Ciljevi projekta su stvoriti prikladan i inovativan regulatorni okvir za lokalni sustav socijalne skrbi, povećati učinkovitost socijalnih usluga kroz privatno-javno partnerstvo i veću uključenost privatnih pružatelja usluga (profitnih i neprofitnih), pokrenuti i podržati socijalne biznise kroz uspostavu 2-3 socijalna poduzeća u Tirani i ponudu profesionalne obuke s posebnim naglaskom na mlade u nepovoljnom položaju (siromašni, OSI, mladi koji su isključeni iz sustava, žrtve trgovine ljudima, mladi s kriminalnim i delikventskim dosjeom, itd.) i uspostaviti Jadranski društveni/socijalni opservatorij koji će djelovati zajedno s državnim tijelima u unapređenju analize i izgradnje socijalnih politika.

Očekivani rezultati su:

 • poboljšana suradnja jadranskih teritorija na održivom razvoju regije;
 • uključenje svih bitnih dionika;
 • unapređenje politika sustava socijalne skrbi;
 • ostvaren model agencije za pružanje socijalne skrbi;
 • izgradnja kapaciteta lokalnih uprava;
 • izgrađen model socijalnog poduzeća kojim će upravljati mladi u nepovoljnom položaju;
 • izgradnja kapaciteta privatnog sektora prema participativnoj kulturi i praksi;
 • izgradnja lokalno specifičnih modela rješavanja socijalnih pitanja kroz međusektorsku suradnju;
 • veća konkurentnost jadranske regije;
 • uspostavljen zajednički opservatorij.