Arhiva

ME.D.I.C.S
MEDICS projekt, sufinanciran od strane Europske komisije, polazi od potrebe izrade jasne i detaljne slike situacije mentalno oboljelih zatvorenika u zatvorima kako bi im se ponudilo adekvatan smještaj, liječenje i odgovarajuća skrb. ...

Više →