ME.D.I.C.S

  MEDICS projekt, sufinanciran od strane Europske komisije, polazi od potrebe izrade jasne i detaljne slike situacije mentalno oboljelih zatvorenika u talijanskim zatvorima kako bi im se ponudilo adekvatan smještaj, liječenje i odgovarajuća skrb. Projekt predviđa jedno istraživanje, kvantitavne i kvalitativne prirode te ima za cilj prikupiti informacije o broju...

Više →

Adriatic Welfare Mix

Kroz program Adriatic IPA Cross Border cooperation 2007-2013 partneri smo u projektu Adriatic Welfare Mix vrijednom 2.712.220,00 € kroz koji će se pokušati približiti učinkovitost sustava socijalne skrbi pretpristupnih zemalja standardu u EU. Projekt u trajanju od 3 godine započeo je u rujnu 2012. g. Partneri ovog projekta su...

Više →