ME.D.I.C.S

  MEDICS projekt, sufinanciran od strane Europske komisije, polazi od potrebe izrade jasne i detaljne slike situacije mentalno oboljelih zatvorenika u talijanskim zatvorima kako bi im se ponudilo adekvatan smještaj, liječenje i odgovarajuća skrb. Projekt predviđa jedno istraživanje, kvantitavne i kvalitativne prirode te ima za cilj prikupiti informacije o broju...

Više →