Poziv na edukacije u Podstrani – EKOLOŠKI ODGOVORAN NAUTIČKI TURIZAM I SRODNA ZANIMANJA

Pozivamo zaposlenike i korisnike DŠR Strožanac, vlasnike brodica, servisere, sve koji se bave nautičkim turizmom i ostale zainteresirane na edukaciju o o ekološki odgovornom nautičkom turizmu i srodnim uslugama.
Edukacije će se održati 06. i 09. studenog 2020. na adresi općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, u konferencijskoj dvorani u prizemlju.
Dodatne informacije o edukaciji se mogu dobiti na kontakt broj 021 540 630.