Prezentiran rad na Međunarodnoj konferenciji mantalnog zdravlja 2020

Časopis Psychiatria Danubina je izabrao rad koji je nastao u suradnji Zdravog grada i niza stručnjaka pod nazivom “Stres kod anestezioloških sestara i tehničara i djelatnika u jedinici intezivne njege”. Rad je prezentiran na Međunarodnoj konferenciji mantalnog zdravlja 2020: https://www.chpchene.be/cmsfiles/file/NEWS/programme%20conf%C3%A9rences%20congr%C3%A8s%20annuel%202020%20-%20ok.pdf.