Kongres “Era nove ekonomije i novih zanimanja – Plava ekonomija i plave inovacije”

U okviru projekta ECOMAP – Ecosustainable management of marine and tourist ports (Ekološki održivo upravljanje marinama i turističkim lukama) u okviru programa Interreg Italy-Croatia,  Zdravi grad kao partner na projektu organizira 3. međunarodni kongres “Era nove ekonomije i novih zanimanja – Plava ekonomija i plave inovacije”, koji će se održati u Splitu, 5. i 6. studenog 2020. godine u hotelu Radisson Blu Resort & Spa.

Osim predstavljanja rezultata projekta, na Kongresu ćemo okupiti vrhunske znanstvenike i stručnjake iz tog područja, kao i utjecajne članove međunarodnih organizacija radi razmjene znanja i iskustava o zaštiti mora i održivom razvoju obalnog područja s naglaskom na zaštitu okoliša. Osim toga, ovakav Kongres će doprinijeti umrežavanju i povezivanju svih organizacija i institucija koje se bave zaštitom mora i okoliša (lokalne, nacionalne i međunarodne organizacije) koji ovaj događaj mogu iskoristiti za upoznavanje, razmjenu iskustava, znanja i znanstvenih postignuća tijekom formalnih i/ili neformalnih aktivnosti kongresa.

Detaljne informacije o Kongresu i načinu prijave možete naći na www.ecomap2020.com.