Održana početna konferencija na kojoj je predstavljen projekt ” Knin grad s pričom”

05.12. je održana Početna konferencija u okviru projekta Knin grad s pričom. Projekt ima za cilj kroz kulturno- umjetničke radionice mlađoj populaciji približiti nematerijalnu kulturnu baštinu te široj javnosti približiti sve sadržaje nematerijalne kulturne baštine karakteristične za područje Knina.

Konferencija je održana u organizaciji voditelja projekta udruge Zdravi grad i projektnog partnera Udruge za djecu i mlade Čarobni svijet. Prostor za konferenciju je ustupilo Veleučilište ” Marko Marulić” Knin.

Projekt je u potpunosti financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 – Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i Općini Dadra, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru, u okviru Europskog socijalnog fonda.