Edukacije za zanimanja: vinar, vinogradar, vrtlar i voćar u sklopu projekta “Iskoristi priliku!”

U veljači smo zajedno s Ekološkom udrugom ” Krka ” u Kninu počeli s programom educiranja za zanimanja : vrtlar, voćar, vinar i vinogradar u sklopu našeg projekta ” Iskoristi priliku “. Polaznicima se kroz spomenuti program nastoje približiti nove metode, saznanja iz područja ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Ekološka poljoprivreda daje proizvodima dodana vrijednost koja  uvelike može olakšati i naći put do potrošača. Novije vrijeme sve više donosi sve veću svijest o zdravoj prehrani, a zdrava prehrana podrazumjeva zdrave namirnice. Proizvodnja zdravih namirnica je moguća na područjima kao što je Kninska okolica jer nekontaminirana zemlja je osnovan preduvjet proizvodnje zdrave organske hrane.