Organiziramo edukacije, izmjenjujemo iskustva

Drugo predavanje iz programa edukacija „ Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade na području socijalnog uključivanja i uključivanja na tržište rada marginaliziranih skupina društva“, u sklopu projekta ” Iskoristi priliku!” je održano 07.12.2018 u Kninu . Cilj nam je edukacijama doprinjeti kvaliteti rada stručnjaka s marginaliziranim skupinama. Edukacija je osmišljena na način da se suradnjom sa stručnjacima razvija program. Sretni smo zbog suradnje, izmjene iskustava te polako ali sigurno koračamo ka ostvarenju našega cilja.