Prve edukacije krenule sa svojim programom, ” Iskoristi priliku !”

Prvo predavanje iz programa edukacija „ Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade na području socijalnog uključivanja i uključivanja na tržište rada marginaliziranih skupina društva“, u sklopu projekta ” Iskoristi priliku!”  je održano 23.11.2018 na prekrasnoj lokaciji uz rijeku Krku na adresi Ekološko-informativnog centra u Kninu u organizaciji udruge Zdravi grad i Ekološke udruge ” Krka”. Na edukaciji je sudjelovalo 20 stručnjaka iz više institucija i organizacija. Suvremenim pristupom edukatorice mag.prim.educ. Ivane Ondini, osim što su odslušali uvodno predavanje, stručnjaci su dali i svoj doprinos budućem razvoju programa na način da su kroz upitnik izrazili svoja mišljenja oko tema koje bi najviše željeli da se obrade te su sudjelovali u interaktivnoj radionici. Iduće predavanje se planira održati 07.12.2018 na istoj lokaciji.