Edukacije stručnjaka

U sklopu projekta ” Iskoristi priliku!” udruga ” Zdravi grad”  u suradnji s partnerom projekta, ekološka udruga “Krka” Knin, će održati edukacije u klopu aktivnosti „ Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade na području socijalnog uključivanja i uključivanja na tržište rada marginaliziranih skupina društva“ . Aktivnost podrazumjeva razvoj i provedbu programa edukacije stručnjaka koji rade s nezaposlenim marginaliziranim osobama za pružanje usluga mentorstva korisnika prava na ZMN sa ciljem njihove radne aktivacije i socijalnog uključivanja. Program traje 40 sati , a prva edukacija će se održati 23.11.2018 u Kninu na adresi Drniška 2b ( Ekološko-informativni centar- kod „Atlagića mosta „ ) s početkom u 10:00 h . Pozivamo sve zainteresirane kojima je posao vezan za rad s marginaliziranom skupinom da nam se jave i pridruže na edukaciji.