Otvorena web izložba radova izrađenih u sklopu projekta D.E.P.Ra

Kroz program D.E.P.Ra. proveli smo edukaciju mladih (srednjoškolska i studentska populacija) o depresiji, mogućnostima njene prevencije kroz zdrave životne stilove, mogućnostima liječenja i potrebi borbe protiv stigme i diskriminacije osoba sa problemima depresije. Uz predavanja, provele su se i radionice za mlade, koje su za cilj potaknuti kreativno izražavanje mladih o depresiji, rezultate možete vidjeti u našoj galeriji.