Održana Početna konferencija u sklopu projekta „ Iskoristi priliku“

Dana 18.listopada 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Kninu je održana Početna konferencija u sklopu projekta ” Iskoristi priliku”.
Na konferenciji je široj javnosti predstavljen projekt „ Iskoristi priliku“ i udruge partneri zadužene za provođenje projekta, udruga “Zdravi grad” i Ekološka udruga „Krka“ Knin.
Konferencija je okupila veći broj dionika lokalne zajednice kako bi ih upoznala i uključila u projekt .Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, cilj je poboljšanje socijalnog statusa, smanjenje rizika socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina.